Måling af flygtige fede syrer
Uden Siolit Med Siolit
Tank A/a Tank B/b
Acetat: Salt eller rester af eddikesyrer
Før Tilsætning 8408 8216
Efter 6 uger 10418 8673
Propionat   Carboxylsyre/gæringsprocesser
Før Tilsætning 2142 1997
Efter 6 uger 3009 1949
Isobutyrat
Før Tilsætning 344 303
Efter 6 uger 443 260
n-butyrat    Salte af smørsyre
Før Tilsætning 776 669
Efter 6 uger 825 494
2-mety
Før Tilsætning 197 172
Efter 6 uger 271 104
Isovalerat
Før Tilsætning 255 217
Efter 6 uger 311 132
n-valerat   Harsk lugtende væske / smørsyre
Før Tilsætning 109 96
Efter 6 uger 102 46
Syrer ialt: Uden Siolit Med Siolit
Før Tilsætning 12231 11699
Efter 6 uger 15380 11658
Ved udtagning af afsluttende prøver var antallet af fedtsyrer i alt steget yderligere i beholderen
uden tilsætning, mens den var faldet i beholderen med Siolittilsætning.
Fedtsyrekoncentrationen var i prøven med Siolittilsætning tilbage på samme niveau som ved for-
søgets start. I forhold til sammensætningen ved forsøgets start er der imidlertid sket en
forskydning fra de "tunge" fedtsyrer til de "lette" fedtsyrer. I beholderen uden Siolittilsætning er
forøgelsen af fedtsyrer sket ens for alle typer.
Udviklingen i indholdet af fedtsyrer tyder på, at omsætningen af det organiske stof er sket
hurtigere i beholderen med Siolittilsætning. Ved omsætning af organisk stof dannes fedtsyrer.
Disse fedtsyrer vil senere nedbrydes af andre mikroorganismer.
Reduktionen af fedtsyrer tyder på, at denne omsætning har fundet sted i den Siolit-behandlede gylle
mens omsætningen i den ubehandlede gylle stadig er forløbet med en netto fedtsyredannelse.

Tilbage til forsiden