Faktaboks om Geohumus ®

Geohumus ®. Mere vækst – mindre vandspil.

 

Geohumus ® Nyt miljøvenligt og vandbesparende jordforbedringsmiddel. Du får et vandlager i jorden ved dine planters rødder, som de kan bruge når de har behov for vand.

 

 

Brugsanvisning.

Geohumus ® kan buges som et jordforbedrings middel i alle jordtyper, især hvor et højere vandindhold er ønskeligt. Tilsættes Geohumus ® for eksempel sandjord, vil Geohumus holde på 30 gange sin egen vægt af vand i jorden. Vandet vil langsomt blive brugt enten i den omgivne jord eller af planterne direkte. Vandindholdet i jorden kan suppleres, så ofte man vil.

Geohumus ® i kan i høj grad være vandbesparende, når hovedparten bliver i jordens øverste lag, og ikke siver ned hvor planternes rødder ikke kan når det.

 

Geohumus ® blandes i jorden eller spredes på overfladen hvor den pløjes eller harves ned. Afhængig af jordtype kan der tilsættes 0,1-1,5 % af jordmængden, 100-350 g/m2 Geohumus ®.

På grund af Geohumus ® høje virkningsgrad bør den anbefalede mængde ikke overskrides. Efter tilsætningen, vandes der indtil man er sikker på at Geohumus ® har optaget maksimum vand.

 

Geohumus ®. som jordforbedringsmiddel til anlægsgartnere, friland – og væksthusgartnerier o. l.

Der kan blandes 1 kg Geohumus ® pr. 100 kg pottemuld. I frilandsgartnerier anbefales samme fremgangsmåde som i landbruget.

 

Geohumus ®. som jordforbedringsmiddel med vandsparende effekt.

Kommunale gartnerafdelinger kan med stor fordel anvende Geohumus ® deres parker og plantesamlinger, hvor vandingsbehovet ændres mærkbart. Det faktum, at Geohumus ® kan indeholde 30 gange sin egen vægt af vand, betyder at vandingshyppigheden kan nedsættes. Der anvendes 1 kg Geohumus ® pr. 100 kg plantejord.

 

For at sikre optimal udnyttelse bør Geohumus ® bruges i rodzonen. Ved nyanlæg af græsarealer spredes Geohumus ® i overfladen inden såningen. Ved brug af rullegræs spredes Geohumus ® på overfladen inden græsset rulles ud.

 

Geohumus ® bør fornyes hvert 4-5 år, med samme mængde som første gang.

 

Geohumus ® kan anvendes til alle planter, buske og træer og, blandes gerne med Siolit Flora for dannelse af et kraftigere rodnet. Vær opmærksom på at Geohumus ® giver længere perioder hvor vanding ikke er nødvendig, på grund af den store vandmængde, der lagres i Geohumus ®.

Siolit A/S kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for forkert brug af dette kraftige jordforbedringsmiddel. Derimod vil vi gerne stå inde for alle de gode oplevelser der tilskrives Geohumus ® og Siolit Flora – og det er mange. Så følg venligst brugsanvisningen, og få et godt resultat, der også er til gavn for miljøer.

 

 

Siolit A/S, Fuglebakken 43, 5610  Assens, Tlf. 6471 1115, Mobil Tlf. 2019 2316.

E – mail: siolit@siolit.com  www.siolit.com

 

 

      Nedfælding af 100 – 350 g/m² Geohumus ® i jorden

Græstæppe. Spred 100 – 350 g/m² Geohumus ® i jorden inden såning eller udlægning af rullegræs. Følg dennes instruktion nøje.

 

Potteplanter m.m.

Den anbefalede mængde pr. 1 liter potte er 2 skefulde Geohumus der lægges i potten omkring røderne i bunden.

Alternativt kan man blande 10 g. Geohumus ® i 1 liter pottejord der bruges som normal pottemuld.

Vigtigt. Ved al anvendelse af Geohumus ® vandes omhyggeligt og rigeligt. Efter 1 dag gentages vandingen og Geohumus har opnået sin effekt som vandlager.

Samme fremgangsmåde anvendes ved alle planter i kummer og krukker.

 

Haveplanter træer og buske.

Det anbefales at bruge 500 g. Geohumus ® pr m² som enten indarbejdes i jordlaget så rødderne får glæde af det. Ved nyplantning bruges ca. 10 g. Geohumus ® pr liter plantehul hvor det blandes grundigt i rodzonen. Vand grundigt og gentag denne efter en dag så vandlagrene i jorden bliver fyldt.

 

 

Til nyhedsforsiden