Citat fra forsøgsrapporten:

”Det var registreret at Siolit – behandlet gødning var lettere at oprøre end ubehandlet gødning. Denne forskel kom frem ved en halvering af driftstiden på pumpen indtil gødningen var fuldstændig oprørt”…. 

 

Forsøg ved:

Planteforsk Løken forskingsstasjon

2940 Heggenes

 

 

Siolit Plus til storfegjødsel

Oppdragsgjevar er Sionor Norge DA

 

Målsætning med projektet var at klarlægge om Siolit Plus tilsat storfegjødsel ( kvæggylle ) har virkning på:

                      1 Kemisk indhold ( omsætning / nedbrydning )

                      2 Brugsegenskaber

                                            - omrøring

                                            - viskositet

                      3 høstresultat, udnyttelse af næringsstof og svie skader på blademassen.

 

Det er altid med en vis spænding man modtager en rapport fra et videnskabeligt forsøg, der har til formål at afprøve et produkt, som vi har haft i handlen et stykke tid.

Ud fra den store og meget positive omtale Siolit Plus havde fået fra en mængde landmænd der brugte produktet, var vi ikke i tvivl om, at rapporten ville vise, hvad andre videnskabelige rapporter også havde bevist, at Siolit Plus gjorde husdyrgødning homogen og mindre stinkende. Gas som udløste gasalarmerne i staldene blev meget sjældne, og gyllekælderen blev tømt for gylle..

 

Allerede på første side i OPPSUMMERING ( link til rapport ) stod det helt klart, at forsøgene ikke var foregået på en videnskabelig og dermed redelig måde. Forskerne havde blandet vand i den ubehandlede gødning og dermed ændret forudsætningerne for en sammenligning mellem ubehandlet og Siolit – behandlet gødning. Den ubehandlede var blevet til en vand – behandlet gødning med et lavere tørstofindhold end den Siolit – behandlede.

 

Viskositetes måling skal altid foregå i en ikke oprørt væske / masse for at undersøgelsen skal have videnskabelig belæg og dermed være retvisende. Dette er ikke tilfældes i forsøget udført på Planteforsk Løken forskingsstasjon.

 

I rapporten sammenblandes to års forsøg, uden at det klart og tydeligt fremgår hvilke år det er man henviser til. I rapporten redegøres der for at første års forsøg ikke kan tillægges nogen videnskabelig vægt, idet Siolit Plus IKKE var anvendt korrekt, og at man skal se bort fra forsøget. Det gør de to forskere derimod ikke selv.  

 

Vil man på et videnskabeligt grundlag se, om et produkt der tilsættes et andet produkt ændre dette, kan man ikke samtidig ændre på det kontrolprodukt man bruger som det videnskabelige  reference produkt midt inde i et forsøget.

Det er en højst besynderlig og uvidenskabelig måde for at sige det mildt, når man i sin opsummering og konklusion hævder, at forskellen i tørstof ikke er statistisk sikker og er nær den forventede forsøgsfejl. På trods af denne påstand, tilsætter man vand for at få en lavere tørstofprocent i den ubehandlede husdyrgødning, så den kan få en bedre flydeegenskaber end den Siolit – behandlede har fået gennem netop tilsætningen af Siolit Plus.

 

Ved gennemlæsning af rapporten fremstår den kendsgerning at første undersøgelsespunkt Kemisk indhold hvor omsætning og nedbrydning i og af husdyrgødningen skulle klarlægges IKKE er foretaget, endsige målt. De to forskere har end ikke gjort forsøg på at forstå hvilken processer Siolittten satte i gang selvom det var deres første opgave i forsøgsplanen der blev udarbejdet inden forsøget. Se de videnskabelige forsøg som er foretaget med Siolit Plus og som forklarer processerne.


Fuldstændig rapport under scanning
.

 

”Det var registreret at Siolit – behandlet gødning var lettere at oprøre end ubehandlet gødning. Denne forskel kom frem ved en halvering af driftstiden på pumpen indtil gødningen var fuldstændig oprørt”….  

 

Venligst husk ovenstående sætning ved læsning af rapporten.

F eks.

” Lavere tørstofindhold i Siolit – behandlet sammenlignet med ubehandlet gødning kan være forårsaget af tilsætning af Siolit. Forklaring kan ligge i øget bundfald eller øket mikrobiologisk aktivitet. Dette er ikke klarlagt.”…

 

Hvordan man kan skrive dette ud fra, at man har oprørt husdyrgødning fuldstændigt?

 

På side 14 i rapporten fra Planteforsk Løken forskingsstasjon skriver man: ” Spørgsmålet om virkningen på bladskader og brugen af Siolit må klarlægges bedre før det kan konkluderes”… med andre ord man har ikke gjort sit arbejde.

 

Det samme kan siges når det gælder høstudbytte. Det fremgår ikke hvor meget gødning de enkelte forsøgsfelter har fået helt præcist. En analyse af husdyrgødningen mangler, det samme gælder N – profil i forsøgsmarken.

 

Så det kan fastslås at:

 

Forsøg ved: Planteforsk Løken forskingsstasjon, 2940 Heggenes, Norge.

 

Sluttrapport frå prosjektet: Siolit Plus til storfegjødsel er videnskabelig uredelig, og fuldstændig uværdigt at kalde et videnskabelig forsøg. Rapporten skulle anstændigvis have været tilbagekaldt, hvis de personer der stod bag det såkaldte forsøg var deres ansvar bevidst, hvilket de ikke var.

 

 Tilbage til videnskabelige forsøg