Specielt for landmænd og andre interesserede i reduktion af lugt fra husdyrgødning.

 

Siolit A/S

Fuglebakken 43

DK – 5610 Assens

6471 1115 eller 2019 2316

E mail: siolit@siolit.com

Dosering i dybstrøelsen i forsøg med smågrise fra 7 til 25 kg, i svinestald hvor der var problemer med høj dødelighed på grund af en formodning om at det var den dårlige luft i den lavloftede stald, blev hele stalden tilsat Siolit Z. Koncentrationen af ammoniak var målt til at være temmelig høj på trods af ventilation i rummet.

1.uge Opstart 50 g pr m2 i dybstrøelse. Kan også blandes i lidt vand og hældes udover stedet hvor grisene normalt gør. Kan også drysses over halmen hvis det er lettere.

2.uge Samme som under opstart.

Det vurderes om man kan springe en uge over, idet grisene er små og gødningsmængden derfor lille.

3.uge 100 g pr. m2.

5.uge 100 g pr. m2.

Ialt: 300 g pr. m2. Antal m3. halm i stalden?

Dosering i forsøg med slagtesvin i dybstrøelse fra 25 kg. til afhentningen. Antal m3. halm i stalden.

1. uge 100 g pr. m2.

3. uge 100 g pr. m2.

5. uge 150 g pr. m2.

7. uge 150 g pr. m2.

9. uge 150 g pr. m2.

11. uge 150 g pr. m2.

Ialt 800 g pr. m2

Behandlingen foretages fortrinsvis hvor grisene lægger deres gødning, kun en lille mængde bruges i den øvrige del af halmen. Lugter denne kan man efterbehandle her.

Forsøgsresultatet blev en kraftig forbedring af grisenes overlevelseprocent, som også blev bedre end i den nybyggede stald, hvor der var højt til loftet. Komposteringen ude på møddingen blev hurtigere og mere effektiv.

NB: Japanske grise får et kosttilskud af zeolit, der forbedrer deres optagelse af næringsstofferne i foderet. Siolit A/S har Zeolitter på lager til forskellige formål. Vil du vide mere kan du ringe til os på tlf: 6471 1115, mobil 2019 2316., eller e- mail: siolit@siolit.com  

Siolit Z er godkendt til økologisk jordbrug.   

Fremstillet af Siolit A/S, DK- 5610 Assens, Tlf: 6471 1115, Mobil 2019 2316 www.siolit.com

 

Tilbage til forsiden