Tilbage
Elmesyge

Elmesygesvampen
   Ophiostoma Ulmi   hører til sæksporesvampen hvis nærmeste slægtninge er svampe der giver løv- og nåletræer blåsplint.

De 4 slags Elmebarkbiller der findes i Danmark overfører alle elmesygesvampen
Lille elmebarkbille,  Scolytus Laevis  bliver 3 - 4,5 mm, findes over hele landet. Mangestribet elmebarkbille S. Multistriatus  bliver 1,9 - 4,5 mm, den er kun fundet i landets sydligste egne.  Stor elmebarkbille  S. Scolytus  3 - 6 mm har en nær slægtning S. Triarmatus, begge har østlig udbredelse i landet. 

    Siolit-behandlede elmetræer

Elmetræ i Faarbæk ved Karup Småbladet elm 

Hængeelm     

Tilbage til Siolit Mikro

I Fårbæk ved Karup blev de første elmetræer behandlet med Siolit Mikro i forsommeren 1994.

Landsbyens elmetræer var stor set forsvundet på grund af elmesygen, som virkelig havde fat i hele området omkring Kjellerup og Karup. Siolit Mikro havde været anvendt med godt resultat mod det svampe angrebet kastanietræ, som var dødsdømt. Svampen i kastanietræet blev ødelagt ved en intensiv behandling med Siolit Mikro. Elmetræerne, der var angrebet af elmesygesvampen der overføres af elmebarkbillen, kunne måske behandles med Siolit Mikro og give resultat. Hvis det ikke virkede, var træerne dødsdømt. Ejeren konstaterede at elmene fik mørkere grønne blade, og at disse holdt sig grønne og blev på træet mindst 3 uger længere end de normalt havde gjort alle andre år. Elmene fik en mindre genbehandling midt på sommeren med ca. 500 g til hver træ. I det tidlige forår umiddelbart før saftstigning, fik hver træ 1 kg Siolit Mikro igen. Træerne fik bedre vækst og bladmasse, deres skyggevirkning i huset blev større, hvilket gjorde at fruen klagede over det. Den konstaterede elmesyge er overvundet. Træerne står sunde og i god vækst. Status september 2000 viser et elmetræ i fuld vækst uden spor af elmesyge. Et nyt elmetræ er behandlet i foråret 2000 på samme egn. Siolit-behandlingen fortsætter ved årlige behandlinger.

I Frederiks ved Karup blev et læbælte af elmetræer behandlet. Dette forsøg blev fulgt af gartneren i Kjellerup Kommune. Læbæltet står ved en ladebygning, som ville være truet af vestenvinden, dersom læbæltet forsvandt.

Elmene fik en kraftig behandling med Siolit Mikro. Elmesygen blev bremset. Træerne som blev fældet er erstattet med nye træer, som får tid til at vokse til og give læ. Status september 2000 er at det "nye" læbælte er etableret og det gamle fældet.

Gartnerformand Lars Lysdal, Karup J. skriver:

I maj 96 behandledes 4 træer i hegn ved gård, på Viborgvej i Karup. Hegnet var angrebet af elmesyge.

I okt.96 besigtigede jeg hegnet. Uden at vide, hvilke træer der var behandlet, kunne jeg udpege træerne. De behandlede træer havde meget bedre farve, og var ca. 14 dage senere med løvfald.

Sommeren 1997: Hele sommeren har de behandlede træer klart stået bedst.

Det normale forløb af elmesygen giver højst et angrebet træ et år mere at leve i. Derfor har disse Siolitbehandlede træer overlevet. Vi kan konstatere, at hvis elmesygen ikke er for fremskreden, og der stadig er saftstigning i træet, har det en mulighed for at overleve med en kraftig behandling med Siolit Mikro.

Efterskrift: Det kan desværre konstateres at bekæmpelsen af elmesygen ikke har nogen

interesse i befolkningen, og at plantedirektoratets bekæmpelsesplan ikke følges !