Forsøget i Halland, Sverige

- blev høstudbyttet forbedret betydeligt. Der blev anvendt Siolit-behandlet husdyrgødning. Hovedvægten i forsøget var lagt på gødningseffekten af NH4-N udlagt med 60 – 90 – 120 kg. pr. led.

Siolit tilsætningen varierede således mellem 160 gr. til 330 gr. pr. ha.

 

N-min ved forsøgsstart  64 kg. / ha.                                                                  Kilde: LH9-0096 Laholm

Ugødet

Handelsgødning 60 kg.

Ubehandlet 60 kg.

Siolit – behandlet 60 kg.

3570   Kg/ha

5020

4655

5074

 

+ 365

0

+ 419

 

Ugødet

Handelsgødning  90 kg.

Ubehandlet  90 kg.

 Siolit – Behandlet  90 kg.

 3570   Kg/ha

5360

5148

5348

 

+ 212

0

+ 200 kg.

 

Ugødet

Handelsgødning  120 kg

Ubehandlet  120 kg

Siolit – behandlet  120 kg.

3570   Kg/ha

5510

5506

5695

 

+ 4

0

+ 189

Gennemsnit af de 3  forsøgsled

5297

+ 194 kg/ha

5103
0

5372

+ 269 kg/ha


Råprotein i kærne lå i den Siolit – behandlede på 10,1. 1 % over ubehandlet  Stråstyrken varierede mellem 95 – 100 .

N-profil efter høst Tot. - N/ha  0 –60 cm. 17 – 20 – 18.  

Høstresultatet viser et faldende høstudbytte med stigende mængde tilført kvælstof.

 

Høstresultater ved et forsøg i vårbyg ved Kværs:

Forsøget gik ud på at undersøge, hvor små mængder der egentlig skulle tilføres for at give et bedre høstresultat. Siolit  Mikro blev første gang udsprøjtet i et meget tidlig stadium. Anden behandling blev foretaget i begyndelsen af juni.

Resultatet herfra er senere anvendt i andre forsøg med blomster og prydplanter. Se www.siolit.com/flora1.htm, hvor disse resultater er.

                                                                                                                  Kilde: Aabenraa Landbocenter

Ubehandlet

6 000  kg. / ha

Siolit Mikro behandling  2 x 25 gr. / ha

6 200  kg / ha             + 200 kg.

Siolit Mikro      -o-          2 x 50 gr. / ha

6 220  kg / ha             + 220 kg.

Siolit Mikro      -o-          2 x 100 gr. / ha

6 320  kg / ha             + 320 kg.

Gennemsnit af de 3 forsøg

6 247  kg / ha             + 247 kg

 

 

Alle Siolit produkter er godkendt til økologisk jordbrug af  Debio Norge, KRAV i  Sverige, KTTK i Finland og Plantedirektoratet i Danmark.

 

Siolit Plus kan kombineres med Siolit Mikro der bruges i husdyrgødning.

 

Siolit A/S, Fuglebakken 43, 5610  Assens,

Tlf. 6471 1115, Fax: 6471 3486

Retur til Plus1