Mineralet Zeolit har en åben struktur, der gør at det kan anvendes til rensning af både vand og luft.

 

Zeolit er et naturligt mineral med en åben molekylestruktur, der kan tilbageholde stoffer af forskellig art. Det virker som et fint partikelfilter.

 

Til vandrensning anbefales, at der er et grovfilter foran til at opfange større partikler.

Zeolit stenen kan bruges alene eller samme med aktivt kul.

Filterstenene renses ved gennemskylning / kogning.

Udskiftes efter behov.

Vandkvaliteten bør kontrolleres regelmæssigt afhængig af forureningens art og styrke.

 

Zeolit tilbageholder eksempelvis tungmetaller og kemiske forbindelser. Urinstoffer, de mindste foderrester og andre miljøfremmede stoffer i vand.

 

Kasserede sten kan bruges i pottemuld til stueplanterne og i haven.  

 

Zeolit fås som sten og i pulverform. Det anvendes også til at fjerne lugte fra forskellige kilder. Dette link fortæller om nogle af de tilfælde hvor Zeolitter kan forbedre luften indendørs, eller helt fjerne uønsket lugt.

 

Zeolit købes i 1 kg. eller mere. Link til netbutikken

 

Indhent tilbud på større mængder.

 

Siolit A/S, Fuglebakken 43, DK – 5610 Assens, Tlf. +45 6471 1115, mobil +45 2019 2316,

E-mail: siolit@siolit.com, www.siolit.com  https://extremklima.wordpress.com CVR 19359581