Siolit Mikro er et jordforbedringsmiddel, der øger og stimulerer jordens naturlige omsætning hvorved planternes evne til at optage næringsstofferne øges gennem et betydeligt større og kraftigere rodnet.

Test resultaterne viser et øget udbytte i høstresultaterne.

 

Det er vanskeligt at skjule sin begejstring når et høstresultat viser over 20% bedre udbytte i mængden og samtidig også viser et større indhold af  f.eks. olie eller råprotein.

 

Høstudbytte i Byg

1000 korns vægt

Siolit Mikro

Ubehandlet

 

 

 

76.80 gr.

62,78 gr.

Før tørring

Forsøg Thurø

 

63,28 gr.

55,80 gr.

Efter tørring

 

Vandprocent

16,99 %

12,27 %

 

 

Biomasse 100 aks

325 gr.

224 gr.

 

 

Høstudbytte

+ 21,44 %

 

 

 

Korr. for vandindhold

+ 15,05 %

 

 

 

 

Høstudbytte i Raps

1000 korns vægt

Siolit Mikro

Ubehandlet

 

 

 

8,10 gr.

6,70 gr.

Før tørring

Forsøg i Kirkendrup

ved Odense

 

7,40 gr.

5,50 gr.

Efter tørring

Vandprocent

8,64 %

17,91 %

 

 

Høstudbytte

+ 20,9 %

 

 

 

Korr. for vandindhold

+ 34,5 %

 

 

 

Avleranalyse fra Steins Laboratorium

Med Siolit-behandling 

Uden behandling

Renvare

90,1 %

83,0 %

Olieindhold i ts.

47,6 %

46,7 %

Olie korr. For vand

43,9 %

42,7 %

Merindhold af olie.

+ 1,2 %

 

 

Siolit Mikro har gennem en 5 årig periode været afprøvet i Skåneforsøgene under meget vekslende forhold, hvor tidspunkt for behandling og mængde varierede. Resultatet blev, at Siolit Mikro anbefales tilført i de tidligste vækststadier med en dosering på  500 gr. pr. ha.  Det betyder i praksis, at Siolit Mikro kan tilsættes husdyrgødningen når den omrøres inden udbringning, tilføres marken ved hjælp af marksprøjten, eller blandes i handelsgødningen.

 

Forsøg i kløvergræs til kvægfoder gav et forbedret foder som resultat.  Et højere indhold af bl.a. mikronæringsstoffer, . fordøjelig protein og  foderenheder.

 

Steins Laboratorium. Brørup

Siolit-behandlet

Ubehandlet

Mikronæringsstoffer ( råaske )

8,0 %

6,5 %

Råprotein

11,2 %

7,5 %

gr. fordøjelig  Protein/FE

100 gr.

60 gr.

Kg. foder/FE

1,82 kg.

2,00 kg.

Fyldefaktor ungdyr/FE

1,60

1,83

Fyldefaktor køer/FE

0,71

0,83

 

Når virkeligheden trænger sig på!

Ved forsøg i majs hos en landmand ved Frederiks, viste en 5 års forsøgsrække en kraftigt stigning i foderenheder pr ha. Før Siolit-behandling var gennemsnittet 5000 – 7000 foderenheder. Allerede første år steg det til over 11.000 enheder. Gennemsnittet på ejendommen ligger i dag på over 12.000 pr. ha. hvilket er en stigning på næsten 100 %. Kontrolmarkerne havde et udbytte svarende til 5 – 8.000 foderenheder pr. ha.

 

 

Ved et forsøg i Halland, Sverige blev høstudbyttet forbedret betydeligt. Der blev anvendt Siolit-behandlet husdyrgødning. Hovedvægten i forsøget var lagt på gødningseffekten af NH4-N udlagt med 60 – 90 – 120 kg. pr. led.

Siolit tilsætningen varierede således mellem 160 gr. til 330 gr. pr. ha.

 

N-min ved forsøgsstart  64 kg. / ha.

Ugødet

Handelsgødning 60 kg.

Ubehandlet 60 kg.

Siolit – behandlet 60 kg.

3570   Kg/ha

5020

4655

5074

 

+ 365

0

+ 419

 

Ugødet

Handelsgødning  90 kg.

Ubehandlet  90 kg.

 Siolit – Behandlet  90 kg.

 3570   Kg/ha

5360

5148

5348

 

+ 212

0

+ 200 kg.

 

Ugødet

Handelsgødning  120 kg

Ubehandlet  120 kg

Siolit – behandlet  120 kg.

3570   Kg/ha

5510

5506

5695

 

+ 4

0

+ 189

Gennemsnit af de 3  forsøgsled

5297

+ 194 kg/ha

5103
0

5372

+ 269 kg/ha


Råprotein i kærne lå i den Siolit – behandlede på 10,1. 1 % over ubehandlet  Stråstyrken varierede mellem 95 – 100 .

N-profil efter høst Tot. - N/ha  0 –60 cm. 17 – 20 – 18.  

Høstresultatet viser et faldende høstudbytte med stigende mængde tilført kvælstof.

 

Siolit Mikro og økologiske gulerødder.

Problemer med at dyrke gulerødder hos Bigårdens Økologiske gartneri ved Tinglev blev løst ved at Siolit – behandle jorden. Hvor det før var umuligt at få salgbare gulerødder af ensartet kvalitet og størrelse blev resultatet fine første klasses økologiske gulerødder, lige til at lægge ind i forretningen. I kontrolrækkerne var høsten lige så dårlig som den plejede at være, - stærkt varierende størrelse og form, kun egnet til foder.

Rækkeafstand 60 cm. Dosering 500 gr. Siolit Mikro pr. ha. 

 

Høstresultater ved et forsøg i vårbyg ved Kværs:

Forsøget gik ud på at undersøge, hvor små mængder der egentlig skulle tilføres for at give et bedre høstresultat. Siolit  Mikro blev første gang udsprøjtet i et meget tidlig stadium. Anden behandling blev foretaget i begyndelsen af juni.

Resultatet herfra er senere anvendt i andre forsøg med blomster og prydplanter. Se www.siolit.com, hvor disse resultater er udlagt under Siolit Flora.

Ubehandlet

6 000  kg. / ha

Siolit Mikro behandling  2 x 25 gr. / ha

6 200  kg / ha             + 200 kg.

Siolit Mikro      -o-          2 x 50 gr. / ha

6 220  kg / ha             + 220 kg.

Siolit Mikro      -o-          2 x 100 gr. / ha

6 320  kg / ha             + 320 kg.

Gennemsnit af de 3 forsøg

6 247  kg / ha             + 247 kg

 

 

Siolit Mikro anvendes i de tidligste vækststadier, hvor det udbringes med marksprøjten. Det kan også blandes i handelsgødningen eller husdyrgødningen. Under omrøring af gylle kan der tilsættes den mængde der svarer til den aktuelle husdyrgødnings mængde pr. ha. der skal udbringes. 

Det anbefales at der bruges 500 gr. pr. ha.

 

Alle Siolit produkter er godkendt til økologisk jordbrug af  Debio Norge, KRAV i  Sverige, KTTK i Finland og Plantedirektoratet i Danmark.

 

Siolit Mikro kan kombineres med Siolit Plus der bruges i husdyrgødning.

 

Siolit A/S, Fuglebakken 43, 5610  Assens,

Tlf. 6471 1115, Fax: 6471 3486, www.siolit.com