6.1 Resultater af kyllingemøg
6.1.1 Kvælstof i kyllingemøg
Målinger af kvælstof i kyllingemøget viste følgende resultater af total – N, urinsyre – N og ammonium – N, tabel 6.1.
Kvælstof (kg/tons møg) Total - N NH 4+ - N Urinsyre - N
Almindelig 29 ± 0,2 3,5 ± 0,2 7,3 ± 0,2
Amalgerol 30 ± 0,3 4,0 ± 0,1 8,9 ± 0,1
Siolit 40 ± 0,1 3,8 ± 0,1 7,3 ± 0,1
Af tabellen ses det, at der er forholdsvis små standardafvigelser, hvilket tyder på nøjagtige bestemmelser.
Almindelig Amalgerol Siolit
29 30 40
7,3 8,9 7,3
3,5 4 3,8