Siolits nano – behandling af overflader fjerner grobunden for mos og alger på havefliser,
bygninger, træværk og lignende
. 

 

Af helt naturlige årsager kan den nye nanoteknologi ikke helt holde begroninger og skidt væk fra de behandlede overflader. Nanoteknologien gør derimod begroninger og skidt til et ikke problem, det kan ganske enkelt ikke sætte sig fast på den nano – behandlede overflade. På billedet af fundablokken ses tydeligt en stor forskel, havde nano – behandlingen været på en flise tag – eller mursten ville forskellen være meget større på grund af en mere glat og ensartet overflade.

Siolits nano – behandling til disse materialer består af en forbehandlingsvæske og en væske der indeholder nanopartiklerne. Der sætter sig over 22.000 nanopartikler pr. mm2. Væsken må ikke fortyndes da det vil forringe og måske helt ødelægge det resultatet man stræber på at opnå.
 

Ubehandlet og nano – behandlet fundablok

 

Beton overfladen blev påført nanoteknologi i august 2005, og har siden ligget som det ses, hvilket er en delvis lukket gårdsplads mod nord med lidt sol midt på dagen om sommeren. Stenen bliver hvert år renset i januar med rent vand og en blød børste, for at indgå i Siolits stand på Agromek, som bevis på at nanoteknologien virker, nærmest som en form for mos- og algefjerner (link til nanoinfo). 

 

Netop valget af en fundablok var helt bevist ud fra den forudsætning, at påvise at også temmelig ru overflader der ligger horisontalt kan nano – behandles med et godt resultat. Det ses tydeligt, at mos og alger kræver en længer varende fugtighed, for at kunne etablere sig på en overflade. Dette er på en måde kernen i forholdet til naonteknologien, idet den nano – behandlede overflade tørrer meget hurtigt, så mos og alger ikke kan få den fugtighed de kræver. Støvpartikler, smuds og andet vækstfremmende vaskes let af under et kraftigt regnvejr. Det er derfor helt klart, at en hældende overflade, som ikke for ru, vil forblive ren og uden mos- og algevækst. Det gælder også for træværk.

 

Fundablokken er ikke så jævn og glat som almindelige fliser, og nanoteknologi vil på en sådan overflade vise andre egenskaber, der i høj grad kan bruges i andre sammenhæng. Nanopartikler er meget små, så de synlige ”huller” der er en overfladen, vil med tiden give grobund for alger og mos nede i fordybningen, på grund af at støv og smuds vil lægge sig på bunden af disse, og på en måde blive en lille urtepotte for dem. For eksempel kan verdens mindste orkide vokse i et fingerbøl.

 

Helhedsindtrykket af en større overflade vil være, at den er ren og uden begroninger.

 

Andre oplagte problemer det let løses med et lag af Siolits nano – behandling kan være:

Vandindtrængning igennem murværk ved slagregn, forebyggelse af skader fra syreregn, lettere rengøring af væg og betongulve for skidt og møg. Oplistning af muligheder for problemløsning med nanoteknik er meget lang, derfor vil vi opfordre til at kontakte os på email, telefon eller pr. brev. Siolit har nano – behandling til alle slags overflader, - og de er ufortyndede.
 

Tilbage til forside  Til E-shop