Siolit A/S
Tlf.: +45 6471 1115
Mobil: +45 2019 2316

Mail:
siolit@siolit.com

Nyheder og forskningsresultater (Klik på nyheden som du ønsker at læse mere om)
 

Dansk Vandsikring ApS

Kystsikring og kystbeskyttelse
Kystnedbrydning kan forebygges på følgende principielle måde; man skaber et kraftigt værn ved det nuværende eller tidligere kystniveau, dette bliver så fyldt op med naturmaterialer og værner på den måde mod yderligere erodering.

Vandsikring af åer og vandløb
Klimaforandringer har øget nedbørsmængden kraftigt gennem de seneste år. Stigende vandstande langs danske kyster og i vandløb resulterer i oversvømmelser. Mange af disse oversvømmelser går ud over private ejendomme, som ligger tæt ved kyster og vandløb.  Link til Dansk Vandsikring

Højvandssikker dør der kan tilpasses kundeønsker med f.eks. vindue og træpanel. Døren er højvandssikker til højden af nøglehullet. Ellås kan gøre døren højvandssikker til over dørhøjde. Kontakt Siolit A/S 20192316. Stormflodogskybrudssikring.dk

Sikring af bygninger imod oversvømmelse.
Siolit A/S ønsker med denne blog at give vore nuværende og nye kunder opdateret viden om de muligheder der er for at sikre sine værdier imod oversvømmelser.
Link til blog
 

Stormflods- og skybrudssikring med DPS 2000 Stormflodssikring af Werder Bremens stadion

Reparation og vandtætning af murværk, beton og andre bygningsdele efter skybrud og opstuvning af vand.
 

Test med Sinnotec produkter hos Orkuveita Reykjavikur varmeforsyning i Island.
Varmtvand direkte fra undergrunden på 95º C med dets naturlige indhold af kemikalier lagres i store isolerede ståltanke, og bruges som fjernvarme i byen.   Link til blog
 

Beskyttelse af Betonbordplader og andre cementprodukter.
Med de nye højteknologiske silikatprodukter fra Siolit A/S / Sinnotec GmBh er det nu muligt at beskytte beton 100 % mod at noget trænger ind i overfladen og ødelægger denne. Det oprindelige betonudseende bliver ikke forandret.

De seneste resultater med Sinnofloor CW 2i1 (Mineral industrial floors, crack-free and highly resistant as design floors, especially under aesthetic aspects    
Dr. Jörg Rathenow Sinnotec Innovation Consulting GmbH, Wiesbaden, Germany, www.sinnotec.eu)

Sinnofloor CW 2i1 trænger dybt ind i betonoverfladen og kan ikke fjernes igen ved almindelig brug. Link til butikken

Flere oplysninger på Sinnotec datasiderne eller ved henvendelse til Siolit A/S Tlf: 2019 2316,
 

Reduktion af ammoniakfordampning fra økologiske hønsestalde ved tilsætning af Siolit i foderet
(Udført af Susanne Mørk, Landscentret for fjerkræ, Skejby - efteråret 2005)
 

Kontakt Siolit A/S, e-mail: siolit@siolit.com, tlf. 2019 2316