Siolit A/S
Tlf.: +45 6471 1115

Mobil: +45 2019 2316
Mail: siolit@siolit.com

CVR-nr. 19359581

EUCAM brændhæmmende produkter til indvendig brug

Det brandhæmmende stof er en vandbaseret lak som påføres overfladen med 500 g pr. m². Det skal hærde i 2 døgn før det er hærdet og har fuld virkning. Den behandlede overflade vil ikke kunne antændes ved flammepåvirkning selv over længere tid.

Træværket vil derfor ikke kunne nære en brand, som uden en flammepåvirkning vil slukke af sig selv. Træet bliver selvfølgelig forbrændt og skal efterfølgende fornyes. En brand vil således kun være den aktuelle brandkilde og det sted hvor flammen er, vil kun blive påvirket så længe flammen er til stede.

Anvendelsesområde (f.eks.): Stråtage indvendigt, etageadskillelser ved skorsten, trapper og trappegange, vægge og lofter, træhuse og øvrigt træværk der ønskes brandbeskyttet. 

Billedet viser resultatet af 3½ times flammepåvirkning
fra et tændt fyrfadslys, som det ses har flammen ikke
startet en brand i det letantændelige grantræ.

  


Kom i godt selskab: ENDOTHERM Referenceliste
 

EUCAM brandhæmmende til pap og papir.

Øvrige EUCAM-produkter til syntetiske stoffer, tekstiler.
Klar lak til brændhæmmende overflader, så de kan rengøres med en fugtig klud. 

Tilbage til shop Til forside
 


Siolit Indotherm brandbeskyttelse til træ, papir og tekstiler indendørs.

Brandimprægnering til træ er en farveløs væske der enten kan males eller sprøjtes på. Træet kan også lægges i et bad med væsken, som naturligt suges ind i træet. Der SKAL anvendes 500 gr. pr. m².

Den behandlede overflade kan males med oliemaling eller lakeres. Der må ikke bruges en vandbaseret maling, der ødelægger brandbeskyttelsen. Produkterne yder kun brandbeskyttelse ved brug indendørs og i tørre rum.

Der findes en speciel lak, udviklet til overfladebeskyttelse af det brandimprægnerede træværk.  

Halvdelen af tændstikkerne er brandimprægneret med Siolit Indotherm til træ.

Det behandlede træ vil ikke give næring til en brand, men gå ud når kilden til branden slukkes. For eksempel vil et brændende gardin, dekoration med levende lys, eller andet tilsvarende brand skabende, ikke sætte ild i det behandlede træværk. Det vil højst begynde at gløde hvor den direkte flammepåvirkning er. Nå den går ud eller slukkes, vil gløden i træværket også gå ud. Ved meget tynde træplader vil en kraftig flamme kunne gennembrænde det sted den er rettet direkte imod så bagved værende brandbart materiale kan antændes hvis det ikke er brandbeskyttet.

 I tilfælde af brand er der altid flere uheldige forhold der spiller ind på forløbet, mængden af brandbart materiale hvortil ilden kan spredes og tidsfaktoren inden slukningsforsøg er iværksat, er afgørende for en brands forløb. Ved at umuliggøre spredning af ilden gennem en brandhæmmende imprægnering af det faste inventar og bygningsdele, vil en slukningsindsats kunne koncentrere sig om kilden til branden. 

 Siolit Indotherm udnytter den nyeste teknologi indenfor brandbeskyttelse og brandbekæmpelse. De fleste brandkorps benytter i dag en forstøvningsteknik til slukning af brand. Netop denne form for brandbekæmpelse har vist sig uhyre effektiv, den er hurtig og giver kun få vandskader. Siolit Indotherm bruger nøjagtig samme metode, den brandbeskyttende væske producerer vand under den kraftige varmeudvikling, det køler overfladen ned så den ikke kan antændes og bryde i brand.

 Et lille eksempel på anvendelse af Siolit Indotherm inde i en bygning, hvor det ofte er umuligt eller i bedste fald meget vanskeligt at slukke en brand, er i træværket i etage adskillelsen ved en skorsten.

Ved en skorstensbrand vil træværket, som ofte ligger meget tæt på skorstenen, kunne bryde i brand og kan kun slukkes ved at bryde en adgang til ilden gennem gulvet eller loftet. Det er indlysende, at man ved at reducere denne trussel, ikke behøver at være så nervøs under en skorstensbrand, som man ellers bør være. Normalt skal en skorsten kunne klare en sådan påvirkning uden at blive ødelagt, det er træværket i nærheden af skorstenen der er problemet.

Brandhæmmende produkter findes i 4 forskellige udgaver til: 

Træværk. Bomuld og uld. Syntetiske stoffer. Pap og papir.

Alle tekstiler skal genbehandles efter vask