Forsøg udført af:
  Hushållningssällskabet i Halland, Sverige.
 L3 - 0096 Siolitbehandling i flytgödsel.

 Reduktion af ammoniakfordampning fra økologiske hønsestalde ved tilsætning
 af Siolit i foderet
. Af Susanne Mørk, Landscentret for fjerkræ, Skejby

Planteforsk Løken forskingsstasjon
2940 Heggenes, Norge
Tlf. 6134 0225

 Sluttrapport frå prosjektet: Siolit Plus til storfegjødsel.
 Rapporten fra Planteforsk Løken under scanning
.

Tilbage til forside