Frøposen tilsættes lidt Siolit Flora der blandes med frøene. Fremspiring og grokraft forbedres, f.eks. rodselleri fremspiret på 8 dage.

Løgenes rodflade dyppes i Siolit Flora inden de sættes. Er der fare for svampeangreb Siolit-behandles hele løget. Ligeledes hvis der er lidt svamp på blomsterløget.

Prikleplanter såsom porer, kål, blomster m.v. dyppes i Siolit Flora inden plantning. Vandes efterfølgende i vækstperioden med Siolit Flora. Gerne sammen med gødning.

Stiklingers rodende dyppes i Siolit Flora eller Siolit Roddanner der stimulerer roddannelsen. Alle planter, undtaget stiklinger af surbundsplanter, kan behandles.  Surbundsplanter kan efter roddannelsen ved udplantning på blivende sted vandes med ½ dosis de første år. Siolit Flora har en  ph værdi på 7.

Kartofler tilføres lidt Siolit Flora i jorden når de lægges. Fremmer spiring, vækst og frugtsætning.

Ubehandlede og Siolit - behandlede kartofler
Sort: Hamlet
Bemærk den store forskel i rodmasse og vækst i de behandlede kartofler. 
1½ gram i 10 liter vand

 

Drivhusplanter af enhver art vandes med Siolit Flora i plantesækken / jorden gennem hele vækst perioden. Siolit Flora kan anvendes til alle planter i vinterhaver, udestuer, på terassen, altanen samt potteplanter, -også  orkideer.  
Siolit må ikke tilsættes drypvandingsanlæg.

Gødning kan tilsættes ca. 5 g  pr 5 kg  gødning ( 5 g er 2 toppede theskeer ). Forbruges af gødning kan reduceres uden at skade plantevæksten.

Græsplæner vandes med Siolit Flora en gang pr måned i vækstperioden, gerne samtidig med gødning. Rodnettet bliver dybere og finere. Det giver en mere mørkegrøn og robust plæne.

Ny græsplæne. Græsfrøene tilsættes ca. 5 g. Siolit Flora til 3 kg. græsfrø.

Roser vandes med ca. 1,5 Siolit Flora i 10  l  vand til hver rose afhængig af størrelse. Lav huller med en greb ned til rodnettet, så man sikre at rosen gennemvandes.

Store og kraftige roser har behov for mere Siolit Flora. Det er vigtigt at hele rodnettet får Siolit Flora. Gentag behandlingen gennem sommeren, men husk at gennemvande hele rodnettet hver gang. (Det sparer vand). Ved risiko for svampesygdomme, og især ved angreb af stråleplet er det vigtigt at Siolit-behandle hele rodsystemet. Sygdommen kan minimeres kraftigt med Siolit Flora.

Ved nyplantning kan Siolit Flora drysses over roden og i plantehullet.

Siolit-behandlet kastanietræ 
1,5 gr. i 10 liter vand.

Ubehandlet kastanietræ

Mindre buske og træer Siolit-behandles på samme måde som roser. Vær opmærksom på at hele rodmassen er gennemvandet med Siolit Flora. Mindre frugttræer o.l. behandles med 10 g til 30 g Siolit Flora.

Store buske og træer Siolit-behandles kun hvis de har særlige behov, er syge eller svækket på anden måde. Saltskader, dårlig vækstbetingelse o.l..  Der bruges mellem 500 g til flere kilo alt efter opgave og træets størrelse. Spørg forhandler eller Siolit A/S.

Forsøg på barksprængning og kræftknuder på gamle frugttræssorter  
hos Bent Nielsen, Tåsinge

Barksprængninger behandles med en maling af Siolit Flora, der pensles på stedet af flere gange. Forsøg har vist, at selv meget vanskelige barksprængninger hurtigt læges, selv på træarter der har vanskeligt ved at hele sår. Forsøg på kræftknuder er stadig i gang, og viser allerede nu en forbedret tilstand. Forsøget vil dog strække sig over en længere årrække selvom resultaterne indtil nu med gamle kræftknuder ser lovende ud.  

Syge planter, buske og træer kan genvinde sundheden ved en ekstra pleje med Siolit Flora. Eksempler: Monelia svampen der angriber kirsebærtræer kan overvindes. Svampeangreb i drivhuskulturer, blomsterløg og trævækster er kureret ved brug af Siolit Flora. Syge frugttræer er blevet raske efter en god behandling med Siolit Flora.

Selv elmesygen kan holdes på afstand med Siolit Flora, men kun hvis plantedirektoratets direktiv følges

Siolit Flora er godkendt til Økologisk jordbrug af Debio i Norge, Krav i Sverige, KTTK i Finland og af Plantedirektoratet i Danmark.

Tilbage til forsiden