For at planternes rødder kan optage næringsstoffer skal der være ilt i jordvæsken

Efter 4 ugers tørke var der en meget tydelig forskel på virkningen af Siolit-behandlet og ubehandlet svinegylle. Planteavlskonsulenter forklarede, at det var iltsvind i jorden der gjorde, at væksten var hæmmet, hvor der var tilført ubehandlet gylle. Det var et almindeligt fænomen, når man spreder gylle i en tør periode. For at planternes rødder kan optage næringsstofferne i gylle skal disse omdannes af forskellige mikroorganismer der kræver ilt. Den Siolit-behandlede gylle er omdannet under lageringen se måling af flygtige, fede syrer.

 

I den meget fine zone mellem hårrod og jorden er ilt nødvendig for optagelsen af næringsstof. Omdannelsen af organiske forbindelser til plantenæringsstoffer kræver både aerobe og anaerobe mikroorganismer. I ubehandlet gylle udelukkes den aerobe proces, hvorimod den anaerobe fremmes. Lidt forenklet udtrykt er forskellen på Siolit-behandlet gylle og ubehandlet, som forskellen mellem kompostering og forrådnelse.  Det betyder, at lugten af den Siolit-behandlede gylle antager en helt anden karakter. I skemaet med målingerne af flygtige, fede syrer fremgår det at smørsyreforbindelserne stort set halveres.

Majsforsøgene 
viser en større optagelse af næringsstoffer. Planterne er større end sædvanlig og antal foderenheder er steget signifikant. 
Personen er 1.85 m høj.

   

Tilbage til forsiden