Gode tilbud Nanobehandling til alle bilens ruder og spejle.
Magnetisk stokkeholder - Nyt spændende produkt.
E-butikken Link til vor nye e-shop, med et udvalg af vore produkter
E-shop Siolits forskellige varer kan købes via internettet (den gamle butik)
Siolit Z og
Air clean
Lugtfjerner i pulverform i mod alle organiske lugte, og som air clean til ophængning mod dårlige lugte.
Siolit Silico Pudder til skadedyrsbekæmpelse i korn og foderstoflagre - godkendt til økologisk brug. Dræber alle krybende insekter og skadedyr med 100%'s dødelighed. Ingen tilbageholdelsespligt ved anvendelsen.
 
Siolit Plus til husdyrgødning.
Siolit Plus foder til
kyllinger og høns.
Tilsætningsmiddel til al husdyrgødning, giver mindre lugt, bedre gødningseffekt og homogenitet i gyllen. Special- effekt ved brugen af Siolit Plus er forbedret C/N-forhold i jorden.

Fodertilsætning til kyllinger og høns. Se testrapport.
 
Siolit Flora
Siolit Mikro
Bedre vækst og sundere planter, øger den organiske omsætning i jorden, giver et større og dybere rodnet hos alle planter. Specielt egnet til roser og andre specialkulturer. Heler kræftknuder på frugttræer. Se inspiration til haven. Lyslederplanter.
Jordforbedringsmiddel til landbrug og gartneri. Øger den organiske omsætning i jorden, giver et større og dybere rodnet hos alle planter, buske og træer. Forbedre C/N-forhold i jorden.
 
Siolit Oxygen Tilsætningsmiddel til rensnings- og rodzoneanlæg, samt sivebrønde og trixtanke. Forbedre den biologiske omsætning og mindsker lugtgenerne. 
 
Nanoteknologi Overfladebehandling til forskellige materialer med den nyeste nanoteknologi. F.eks. til metaller, træ og sten, kunststoffer, glasfiber, tekstil og læder, glas, fliser, biler, ruder og vinduer, anti dug  m.v. Se video

Siolit-Agro
Nanoteknologisk overfladebehandling til staldanlæg, beton / cement, fliser, træværk og lign. , der let holdes fri for skidt og møg, mos og alger.
 

Andre produkter Siolit A/S har en del  andre produkter som vi af forskellige grunde har valgt at markedsføre, dels fordi vi syntes at de er spændende og ønsker at formidle disse produkter til en større kreds af kunder.
 
Sinnotec Silikatprodukter

Højteknologi der kan erstatte epoxy

Højteknologiske produkter til overfladebehandling af beton, cement og mange andre materialer med den nyudviklede silikatteknologi.
Link til datablade og til test af produktet i Danmark og AustralienMiljøvenlige højteknologiske produkter, CO2-neutrale og uden mærkningspligt, tåler syre og baser, godkendt til drikkevandsforsyningsanlæg m.v. Forsegling af beton- og cementoverflader m.m.m.
 
Datablade Sikkerhedsdatablade for Siolits Nano Clean nanoprodukter og Sinnotecprodukter.
Andre højteknologiske produkter til industri og håndværk.
 

Skybrud, højvande og orkaner! - Hvad kan vi gøre?
 

Gode historier om de højteknologiske produkters anvendelse.

Test og anvendelse af Silikatprodukter i forskellige sammenhænge

Nanobehandling af glaspartierne
i Den blå lagune i Island

Nanobehandling af højhuse
i Sidney, Australien

 

 

a1

Højteknologiske nyheder der vil forandre hverdagen

Sinnodurprodukter - ny side

Nano debat! Vigtige spørgsmålstegn ved Nanoteknologi

Nanoteknologi i virkeligheden - en fascinerende verden af nye muligheder!

 

Siolitprodukter kan anvendes til mange forskellige gøremål og er godkendt til økologisk jordbrug