Den blå lagune i Island.

Rengøringen af glaspartierne, der inddeler de enkelte afsnit i det verdensberømte kurbads varmtvandsbassiner, har i lang tid været et stort problem at renholde for belægninger fra kemikalierne i det varme vand. Ingen af de hidtil anvendte løsninger har virket, så forsøget med en nanobehandling blev imødeset med stor spænding.

Allerede efter 10 dage blev det besluttet at det var løsningen. Alle glaspartier skulle behandles med den nyudviklede nanoteknologi.

Den årlige udgift til rengøring af glaspartierne var efterhånden blevet så arbejdskrævende og dyr, at en løsning skulle findes på problemet. Der findes 5 slags nanovæsker til hver deres specielle formål og glastype.

Fakta om Den blå lagune i Island

Kontakt til Inngolfur tlf. 00 355 4892 1133