Brugsanvisning for Spring Bladglans:

Flaskens indhold på 100 ml. svarer til 3 liter Spring bladglans i maksimum koncentration, eller 10 liter i den svageste koncentration.

33 ml Spring bladglans pr. 1 liter blødt vand (filtreret regnvand, demineraliseret vand) Max. koncentration.

33 ml Spring bladglans pr. 3 liter blødt vand (filtreret regnvand, demineraliseret vand) Svag koncentration.

 

Ikke alle planter tåler bladglans. I tvivlstilfælde, prøv først med svag koncentration på nogle planter eller blade. Vent ca. en uge for at se resultatet af eventuelle skadevirkninger.

 

Til beskyttelse mod skjoldlus anbefales den kraftige koncentration. Spring bladglans kan anvendes hvis der allerede er et skjoldluse angreb på planterne. Prøv først om planterne kan tåle Spring bladglans.

Sprøjtevæsken påføres bladenes over- og underside samt stængler med tryksprøjte for at opnå bedst mulig fordeling.(Tågesprøjtning) Glansen fremkommer, når vandet er fordampet.

Spring Bladglans må aldrig påføres i stærkt sollys.

Behandlingen kan gentages 2 – 3 gange med 2 dages mellemrum på stærkt snavsede planter.  Brug gerne en lavere koncentration i sådanne tilfælde.

Spring Bladglans kan forebygge angreb af lus og svampe på planterne, også udendørs i tørre perioder. Behandling inde som ude kan gentages efter behov.

Al omgang med kemikalier skal ske med omtanke og nødvendig personlig beskyttelse. Spring bladglans er ugiftigt, brug det alligevel med omtanke og respekt.

Skal opbevares udenfor børns rækkevidde, må ikke opbevares på flasker og lignende der kan forveksles med fødevare emballage.

 

Spring bladglans fremstilles af: Harry Vernooy B.V., Verolmeweg 12-14,2171KV Sassenheim, Holland.

 

Import:Tjørnehøj Blomster, 5620 Hårby, tlf: 6473 3025 og Siolit A/S, Fuglebakken 43, 5610 Assens. Telefon  6471 1115

 

Pris 100 ml koncentrat 46,75 kr. + forsendelse.

Pris 1 liter koncentrat 425 kr. + forsendelse.

Pris 5 liter koncentrat 1569,50 kr. + forsendelse.


 


 


 

Link til info om skjoldlus

 

Link Tilbage til forsiden

 

 

 

 


 

Siolit A/S, Fuglebakken 43, 5610 Assens, Tlf. :2019 2316 eller 6471 1115, E-post: siolit@siolit.com    Se nr. 1935 9581