Siolit Plus til kyllinger og høns.
Godkendt som økologisk fodertilsætning

Abstract af Bachelorprojekt

1995

Den Kgl. Veterinære- og Landbohøjskole

Virkningen af kyllingemøg med og uden indhold

af Siolit

Kyllingemøget anvendt i dette forsøg stammer fra kyllinger fodret med Siolitberiget foder, hvor tilsætningen har været  
50
g pr. 1000 kg foder.

Med hensyn til en hæmmende effekt på ammoniakfordampningen er kyllingemøgets kvælstofforbindelser samt pH undersøgt.

Siolit kyllingemøget indikerer en hæmmende effekt på ammoniakfordampningen, idet der konstateres højere total-N indhold samt lavere pH. set i forhold til almindeligt møg. Tabel 6.1 og figur 6.1. (To English text and figures)

Af Tabel 6.6 bemærkes det, at pH i Siolit er lavere end i de andre behandlinger. Udfra pH kan man vha. ligning  pH=pK2 + log (NH3) / (NH4+) se heraf, at pH = pK2  i det tilfælde, at koncentrationen af ammonium er den samme. Hvis pH er  8,24 vil  91 % være på ammoniumform og  9 % på ammoniakform, idet log (9/91) = -1. Ved blot at ændre pH til 7,24 vil det medføre en væsentlig formindskning af amoniakfordampningen, idet ammoniak/ammoniumforholdet reduceres til 1/100.

For Siolit er forholdet 3 % på ammoniakform og 97 % på ammoniumform.

Andre næringsstoffer i kyllingemøg, og resultater af jordanalyser.

I Tabel 6.4 ses at Siolitbehandlet indeholder  2 kg P mere end i almindeligt. 

I Tabel 6.1 ses at Siolitbehandlet indeholder 40 kg / tons total N.

Jordbundanalyserne i Tabel 6.7 viser, at Alstedgård´s jordbundstal stemmer overens med gennemsnitstal for Sjælland.

Fosfor- og kali tal ligger betydeligt over gennemsnittet.

Af Tabel 6.8 ses at den totale N-mængde er på 9,8 tons N/ha, 0 - 90 cm. ( 7,8 tons i 0 - 60 cm  )

Konklusion.

I relation til total-N  bestemmelserne af de respektive kyllingegødninger fandt vi et markant større N-indhold i Siolitbehandlingen sammenlignet med Almindelig og Amalgarol. Dette kan forklares ved, at det forholdsvis lave pH-niveau i Siolitkyllingemøget hæmmer omdannelsen af NH4+  til NH3(aq).
Siolit har potentiale for nedsat ammoniakfordampning fra kyllingemøg pga. lav pH og kvartsens fysiske beskyttelse af organiske fraktioner.

Læs om
Reduktion af ammoniakfordampning fra økologiske hønsestalde

Tilbage til forsiden   Tilbage til videnskabelige forsøg