Bedre vækst og sundere planter i haven

Siolit Flora er godkendt til økologisk jordbrug

Siolit Flora er et nyt jordforbedrende middel, der giver haveplanter og potteplanter et større rodnet. Dermed bedre optagelse af næringsstofferne i jorden. Resultatet er større modstandskraft overfor sygdomme.

Siolit Flora virker i Jorden og kan bruges til meget forskelligt. (kundereaktioner)

Alle planters trivsel afhænger af deres livsbetingelser. Jo nærmere vi kan komme deres naturlige vækstbetingelser i vore haver, jo bedre vil planterne udvikle sig. I de fleste haver forsøger vi at skabe de rette vilkår for så mange arter som muligt. Det betyder, at planterne ikke altid får deres optimale behov dækket. Nogle vil ganske enkelt vantrives. Surbundsplanter skal have surbund for at de vil gro, andre plantearter stiller deres specielle krav til jordbund og vokseplads.

Den fuldkomne have findes ikke. Heldigvis tilpasser de fleste planter sig den vokseplads vi tilbyder dem. Her kan Siolit Flora hjælpe meget på væksten. Med det nye middel får planterne et større og bedre rodnet, som dermed gør planten i stand til at optage mere næringsstof. Det større rodnet giver samtidig sundere og mere hårføre planter, der lettere klarer f.eks. svampeangreb og andre sygdomme.

Frugttræer med kræftknuder, kræftsår og barkskader kan behandles!

Et flerårigt forsøg på Tåsinge hos Bent Nielsen, Landet, har vist at kræftknuder på frugttræet kan helbredes. Bent Nielsen har i et nært samarbejde med Ole Madsen på Assens Planteskole gennem mange år opsøgt og indsamlet podemateriale fra de gamle frugttræs sorter, for at sikre disse for eftertiden. En hel del af disse gamle sorter, der ofte er både velsmagende og langtidsholdbare, har desværre også en tendens til at udvikle kræft.

 Siolit havde vist sig særdeles effektivt som sårhelende behandling på forskellige træarter. Med disse resultater som baggrund var det nærliggende også at behandle kræftformer på frugttræerne hos Bent Nielsen. Alle synlige kræftskader blev Siolit – behandlet ved at smøre en blanding af Siolit, trælim og vand på såret. Det kunne allerede efter et år ses, at der var en ny barkdannelse i randen af kræftsåret der tydede på en helende proces var sat i gang. Inden genbehandlingen denne sommer var en meget tydelig barkdannelse synlig, så det med sikkerhed kunne konstateres at Siolit – behandlingen har en effekt på selv meget dybe og store kræftsår. Ved en nøje gennemgang af særlig udsatte træarter blev flere unge kræftknuder Siolit – behandlet første gang. Allerede i efteråret kunne effekten ses på denne tidlige behandling der var sket i foråret.

Siolit er primært brugt som et jordforbedrende middel der også har vist sig at have en helbredende virkning ved forskellige svampeangreb, monilia i kirsebærtræer, stråleplet på roser, svampeangreb på løgvækster og en livstidsforlængende virkning på elmetræer for blot at nævne nogle områder hvor Siolit er anvendt med god effekt.

Kan kræft i frugttræer forebygges?

Vil en Siolit – behandling af rodsystemet kunne forebygge kræft i frugttræer er næste forsøg der er sat i gang på særlig udsatte sorter i Bent Nielsens store samling af gamle frugttræer på Tåsinge. Spørgsmålet var aktuelt efter de gode resultater med kræftknuder på træerne. Resultatet har indtil nu i 2014 vist sig at have en god effekt.

Se afsnittet om beskæring af træer og buske samt efterbehandling af såret med Siolit Flora

Forsøg på Assens Planteskole resultererede i bl.a. mindre gødningsmængde.

Siolit Flora har i flere år været afprøvet og testet på Assens Planteskole. Erfaringerne herfra og fra andre steder i Europa viser, at Siolit Flora giver større plantesundhed. På Assens Planteskole er forbruget af gødning samtidig reduceret med ca. 75 %, uden at planterne af den grund har vist tegn på mangel på næringsstof. Tværtimod var bladfarven mere mørkegrøn. Blomstersætningen var større i de Siolit Flora-behandlede planter end i kontrolplanterne. Så også ud fra et salgsmæssigt synspunkt var Ole Madsen på Assens Planteskole yderst tilfreds.

Roserne fik bedre vækst.

På Assens Planteskole er udvalget af antikke roser meget stort. Et af forsøgene med Siolit Flora drejede sig især om deres vækst og sundhed. Ud over at rosernes rodsystem blev væsentligt større og mere fint forgrenet, blev bladfarve og bladmasse bedre.

Hovedparten af svampemidlerne til roser er forsvundet fra det danske marked. Derfor var det for Ole Madsen interessant at se, om hans roser fik en forbedret sundhed og vækst, som igen ville resultere i en større modstandskraft overfor sygdomme i roserne. Det fik han.

Svampesygdommen stråleplet blev kraftigt reduceret gennem en målrettet indsats. Jord-og Siolitbehandling samt indsamling og afbrænding af syge plantedele giver resultater. Medlemmer af Dansk Rosenselskab har gennem flere år brugt Siolit Flora, ikke kun til deres roser. På de årlige slotsudstillinger hvor Siolit A/S er med, får vi mange gode tilbagemeldinger fra rosenfolket. Roserne står mere strunkt, bedre bladudviklingen og farve, kraftigere roser og større blomsterflor.

Entyloma Dahliae Syd.
Dansk Dahliaselskab starter forsøg til foråret med Siolit Flora mod den frygtede svamp Georgine Brand (bladbrand) som ødelægger Dahlia-planterne.

Græsplæner med længere rødder.

Græsplæner har fået et dybere rodnet ved vanding med Siolit Flora. På en finsk golfbane blev rodmassen 6 cm tykkere på 3 måneder. Forsøg i nysåede græsplæner viste, at de kom hurtigere op end kontrolplænerne. Græstæppet var tættere og mere mørkegrønt. Et tykkere rodnet i en græsplæne giver en større bæreevne og en meget mere robust plæne, som også bedre kan modstå tørkeperioder.

Stiklinger og frøkulturer danner hurtigere rødder med Siolit Flora

Dette giver hurtigere vækst. Flere stiklinger overlever den første kritiske periode og bliver til nye planter. Svampeangreb, der let kan ødelægger stiklingerne får ikke sammen voldsomme forløb. Blomsterløg der var stærkt angrebet af svamp fik en kraftig Siolit Flora - behandling inden de blev plantet. De kom sig og viste ingen tegn på svampeangreb overhovedet. En prøveopgravning afslørede et flot rodsystem og sunde fine løg.

Siolit egner sig ikke til stiklinger af surbundsplanter, først når de har et godt rodnet gavner Siolit Flora disse planterne.

Landbrugsskolen Stabruck i Belgien

har efter flere års brug af Siolit Flora konkluderet, at Siolit Flora er det eneste middel de indtil dato har afprøvet, som har en effekt på alle planter, buske og træer. De har også brugt Siolit Flora til læggekartofler. Disse havde en hurtigere fremvækst end kontrolplanterne. Af den grund har skolen haft den ære at levere årets første kartofler til det belgiske kongehus.

Svampeangreb i forskellige planter og træer.

Siolit Flora har holdt flere elmetræer i live indtil nu og intet tyder på at de igen får elmesyge. Monelia svamp i prunusarterne, hvor især japansk kirsebær ofte rammes af grå monilia Sclerotinia hårdt, kan helbredes.

Svampeangreb i de unge peberplanter i både Indien og Vietnam er reduceret kraftigt. Stråleplet i roser kan helbredes, men det kræver en vedholdende indsats. Svampeangreb bliver generelt mindre og ufarlige med brugen af Siolit Flora.

Siolit Mikro's effekt imod elmesygen - Ophiostoma Ulmi - er beskrevet nærmere under Siolit Mikro.

Dødsdømte frugttræer

fik lov til at leve, og står nu som sunde og rigt bærende træer. Ved en grundig Siolit-behandling ned i deres rodsystem overvandt de en svaghedsperiode, hvor deres ejer havde fundet øksen frem. Kun det faktum, at de brugte Siolit Flora, fik deres træ på fode igen.

En lignende effekt er set på Assens Planteskole, hvor nogle af de gamle danske frugttræs arter er sårbare og svage i deres første vækstår. Siolit-behandling har givet disse træer et større rodsystem og en kraftig vækst. For nogle meget svage træers vedkommende var det deres eneste redning før bålet. De var i en så dårlig tilstand, at de fleste gartnere ville kassere dem. Kun det, at de var små sjældne frugttræer, gjorde at de lige skulle have en sidste chance. Det reddede dem.

Siolit Flora er let at bruge.

En strøget teske eller 1,5 g til 10 liter vand er normal dosering, sammen med plantegødning eller alene. Planternes vækst og næringsbehov bestemmer, hvor ofte man bruger Siolit Flora. Sultne og kraftige planter vandes oftere i vækstperioden end mindre krævende planter.

Siolit Flora kan også blandes i plantejorden eller drysses over rødderne ved nyplantning.

For at få en hurtigere effekt, kan der med en greb laves huller ned til rodsystemet, som derefter gennemvandes.

Siolit Flora virker i Jorden og kan bruges til meget forskelligt. - nedenstående

Gitta og Sixten Sundell fra Källstrand i Esbo ( nær Helsinki ) har anvendt Siolit Flora i mange år, og lægger ikke skjul på, at det er Siolitten der er årsag til, at de kan høste bananer på deres planter. Siden 2002 har de hvert år kunne høste deres egne bananer i vinterhaven hjemme i Esbo.

Hufuudstadsbladet 28/11 2002 (Finland)

Det växer bananer i Esbo!

Kållstrand     - För tre år sedan köpte vi en bananplanta från Överby trägårdsskola och nu har den blivit drygt 1,5 m hög, berättar Gitta och Sixten Sundell i Källstrand i Esbo.

För ett par veckor sedan märkte de att någontting började hända och för någon dag sedan kom fyra bananer om cirka fyra centimeter ut ur sitt hölje.

- De är forfarande gröna men det finns ytterligare fyra i en klase och meraär på kommande. Då plantan fått frukt kommer den att vissna ner men er fortsättning ser lovande ut. Det har kommit upp nya plantor runt omkring moderplantan, berättar Sundell.

Den riktiga bananplantan som växer i en tropisk miljö är inte ett träd, utan en jätteört somkan bli upp till tio meter hög. Plantan har en kraftig stam, breda blad och en fruktställning ( en s.k.bananstock som kan bära upp till 200 bananer. Bananerna sködas alltid gröna och omogna för att sedan mogna i speciella mognadsrum.

De bananer vi äter i Finland är bara ett fåtal av många sorter. Man brukar dela in bananer i två grupper, mjölbananer och dessertbannaner .Mjölbananen ( som även kallas kokbanan eller platanos / platain ) måste tillagas innan den äts. Dessertbananen skalar man och äter som den är.

Bananen innehåller mycket nyttigt. Bland annat vitamin B6, kalium og magnesium. Inom folmedicinen anses bananen ha en läkande verkan mot mag- og tarmsjukdomar.

HBL
 

17. februar 2008.
Igen i år kommer der særdeles velsmagende bananer på palmen hos familien Gitta og Sixten Sundell i Esbo. De har sendt os et billede af årets bananhøst i Finland


Ny avisartikel på vej

Hej
äntligen har vi kommitlångt att bananerna är mogna. Vi fick 6 st, som vi kristligt har delat med barnen.
Saras och Tanjas banan är den enda som finns kvar på plantan. Dom var otroligt goda 12-15 cm långa och helt gula. Vår lokaltidning skickade hit en fotograf och en journalist.
Artikeln har ännu inte kommit i tidningen, men jag visade nog Christians gödselburk. Här har nu kommit någon millimeter snö och upp ur snön sticker blommande julrosor upp sina lila blommor.Nog börjar man ju tro på en varmare framtid med stormar och regn och ingen riktig vinter.

Gitta hälsarmycket
Sicco

 Tekst under avisbilledet: Julbananer. Rigtiga bananer växer inte på tråd. Hos familjen Sundell bär bananplantan frukt lagom till jul.

Kilde: Hufuudstadsbladet 28.11.2002  (Helsinki, Finland).

Tilbage til forsiden   Næste side