Siolit A/S
Tlf.: +45 6471 1115

Mobil: +45 2019 2316
Mail:
siolit@siolit.com


powered by FreeFind

 


Om Siolit A/S


Kontakt

 

Link til Siolits blog


Nyheder


E-shop

 

Den Gamle butik


     

Direkte link til Siolitprodukterne:

Alle Siolitprodukterne er godkendt til Økologisk jordbrug

 

Siolit Z & Air Clean lugtfjerner

Zerolitter som pulver til direkte fjernelse af lugt, Siolit Z.

Sten til fjernelse af lugt i rum, skuffer og skabe m. m. Air Clean

Kundeerfaringer med Siolit Z og Air Clean

  Zeolit til vandrensning
  Filtre i akvarier, havebassiner og regnvandsfiltre

Siolit Flora & Siolit Mikro

 

Siolit Flora giver bedre vækst og sundere planter, øger den organiske omsætning i jorden, giver et større og dybere rodnet hos alle planter. Specielt egnet til roser og andre specialkulturer. Heler kræftknuder på frugttræer. Se inspiration til haven

 

Siolit Mikro som jordforbedringsmiddel til landbrug og gartneri. Øger den organiske omsætning i jorden, giver et større og dybere rodnet hos alle planter, buske og træer. Forbedre C/N-forhold i jorden.

 

Siolit Plus, tilsætning til husdyrgødning

Homogeniserer og reducerer lugten fra husdyrgylle ganske betydeligt. Lettere oprøring der sikre ensartet gylle til udspredning fra første til sidste læs.

Tilsætningsmiddel til al husdyrgødning, giver mindre lugt, bedre gødningseffekt og homogenitet i gyllen. Specialeffekt ved brugen af Siolit Plus er forbedret C/N-forhold i jorden. (Glycoernæring handler om sundhed og trivsel.)

 

Siolit Oxygen

Tilsætningsmiddel til rensnings- og rodzoneanlæg, samt sivebrønde og trixtanke. Forbedre den biologiske omsætning og mindsker lugtgenerne.

  

Siolit Plus foder til
kyllinger og høns

Fodertilsætning til kyllinger og høns der reducerer lugten af ammoniak til et minimum.

Se testrapport 

 

Spring Bladglans
Spring Bladglans kan bruges til beskyttelse af blade mod miljøpåvirkninger, herunder også svampeangreb.

 

E-butikken: Direkte link hele butikken. Under de enkelte Siolitprodukter er der link til netop dette produkt.

 

Lyslederplanter: Nye planter med fantastiske egenskaber og udseende. Set på verdensudstillingen i Kina.

Verdens  mærkeligste æbletræ: Det multiresistente Bardsey æblet eller Merlin´s Æble er nu i Danmark

 

Videnskabelige forsøg: Forsøgsresultater, facts og kommentarer til gennemførte videnskabelige forsøg med Siolit.

Vidste du at ...
Gigtplagede personer føler en lettelse efter at blive stukket af en bi?
Bigift bliver brugt som alternativ behandling til gigtplagede og personer med ledbetændelser.
Kilde: Byd Naturen Velkommen! www.biavl.dk